Flytning af fabrik – design af nyt anlæg.

Virtual Manufacturing udarbejdede sammen med kunden designet af et nyt anlæg samt flytningsplaner for eksisterende anlæg. Projektet omfattede metodenedbrydning, procesplanlægning, analyse af produktionsflow, 2D-layout og 3D-layout.

Verifikation af forskellige mulige produktionskoncepter er blevet gennemført siden 2009.

Nogle resultater verificeres i dag på fabrikken.