Assembly & Production Flow

Inden for forretningsområdet Assembley & Production Flow har vi monteringsprojekter, hvor vi arbejder med linjedesign, konstruktion af samlebånd med tilhørende standardiserede arbejdsmetoder, arbejdsinstruktioner, afbalancering, tid, materialer, facadebalancering, layout mv. Virtual Manufacturing tilbyder også tjenester inden for Value Stream Mapping (VSM), herunder tids- og metodestudier.

Process Planning ME

Procesplanlægning er forbindelsesleddet mellem design og produktion. Designere udvikler som regel produkter med fokus på deres funktion. Procesplanlæggere foretager en kritisk undersøgelse og giver feedback med henblik på at tilpasse produktet til omkostningseffektiv produktion. Procesplanlægningen følger projektet fra nyt produkt til masseproduktion.

Virtual Manufacturing tilbyder konsulenter med omfattende erfaring inden for procesplanlægning, både den klassiske udformning i ERP samt ex 3D-baseret procesplanlægning i PLM-systemer.
Vi har erfaring med at arbejde i forskellige typer ERP-/PLM-systemer (som ERP/Delmia, PTC, Siemens/AviX).

Arbejdsinstruktioner

 

Operatører har brug for vejledning i, hvordan de samler, installerer og vedligeholder produkter. Instruktioner og layouts afhænger af produktets kompleksitet, hvor længe operatøren har til at gennemgå instruktionerne, hvor ofte instruktionerne opdateres osv. Instruktioner bør være endelige, og der er ofte behov for, at de er uafhængige af sprog.

Virtual Manufacturing har lang tids erfaring med at skabe den bedst mulige support til operatører i bil- og flyindustrien samt i traditionelle industrier.

I henhold til "The Virtual Way" vil vi allerede i de tidlige faser begynde at arbejde på arbejdsinstruktionerne, så vi kan modtage feedback fra både designere og operatører så hurtigt som muligt. Vi foretrækker at levere et første udkast allerede ved prototypeproduktion. I vores "Virtual training" har vi forskellige værktøjer, der giver operatørerne mulighed for at teste deres viden på områder som varenumre, komponentkendskab, valg af værktøjer og procedureregler. Vi forbereder vores operatører, så vi opnår engagement og får feedback i forbindelse med den forberedende uddannelse "Virtual Training". Afslutningen på denne proces er Virtual Start of Production – VSOP. Vores mål er at løfte fokus og se på hele arbejdspladsen. Vi har stor erfaring med at forbedre arbejdsinstruktioner og nå første position i det standardiserede arbejde.

 

 

2D/3D Layout

I industrialiseringsprojekter i nye eller eksisterende anlæg er layoutet et vigtigt værktøj til planlægning, simulering og kommunikation. Et layout i 3D er nemmere at forstå og tager hensyn til højden af rummene, dørene, ventilationskanalerne mv. Tidligt i designprocessen illustrerer de udfordringer og krav i produktionskæden. Et veludført layout indeholder materiale om arbejdspladsen.

Virtual Manufacturing tilbyder konsulenter med stor erfaring inden for layoutarbejde i både 2D og 3D samt projektledelse.

I "The Virtual Way" udvikler og baserer vi alt vores arbejde på 3D-layouts, når vi gennemfører flowanalyser og designer arbejdspladser med korrekte materialefacader. Vi udarbejder flere alternative layouts for at lette beslutningsprocessen. Virtual har udviklet en struktureret metode til udarbejdelse af 3D-layouts. Metoden er baseret på scanning, modellering, teksturering og kommunikation.

Med vores layoutarbejde bliver du godt forberedt på starten af produktionen "Ready To Start ™" betyder, at alt er klart, så I får "Surprise Avoidance"; undgår overraskelser under audits.

Typiske opgaver, vi kan hjælpe med, er:

 • 2D/3D-layout/arbejdspladsdesign af celler/linjer, ASIS Concept TOBE
 • 3D-modellering af anlægsudstyr med forskellige krav til nøjagtighed baseret på, hvor modellerne vil blive anvendt, 3D-layout og simulering/programmering.
 • 3D-scanning til kalibrering af 2D/3D-layout og til at finde udstyr, der ikke er på layoutet
 • Ergonomi, miljø og sikkerhed
 • Konstruktion af materialefacade og kitvogne
 • Konceptuelt værktøjs- og inventardesign
 • VSM Value Stream Mapping
 • Projektledelse
 • Layoutprojekter

Flow Simulation

Virtual Manufacturing udarbejder visuelle 3D-modeller med henblik på at analysere kapacitet flaskehalse, bufferniveauer, produktsammensætning, højlager og afbalancering. Foruden produktionsflow kører vi simuleringer på intern og ekstern logistik, logistik med AGV-system, lager, transportbånd, kitvogne og endda pneumatiske rørsystemer. Virtual Manufacturing tilbyder konsulenter med omfattende erfaring inden for simulering af produktionsflow. Vi er den største simuleringsgruppe og har erfaring fra mange forskellige brancher.

I "The Virtual Way" bestræber vi os på at bekræfte vores kunders tanker og forventninger, før de køber udstyr, så de er godt forberedt til at påbegynde produktionen " Ready To Start ™ " betyder, at alt er klart, så I får "Surprise Avoidance"; undgår overraskelser under audits. Vi udarbejder vores egne visuelle modeller for bedre at forstå alle involverede parter og hvad fremtiden vil bringe.

Typiske opgaver, vi kan hjælpe med, er:

 • En modellering af den aktuelle produktion med henblik på bedre forståelse af, hvordan systemet fungerer og hvilke parametre, der påvirkes.
 • Kapacitetsberegninger
 • Konceptmodeller.
 • Sikring af investering i en ny linje eller linjedel.
 • Kontrollere f.eks ny/ændret PLC-logik på forhånd Virtual Commissioning

Production Technology

Produktionsteknologien blev udviklet af Henry Ford for over hundrede år siden med det formål at masseproducere biler. Ved at bruge Lean Manufacturing og Six Sigma er produktionsteknologien blevet videreudviklet for at forbedre konkurrenceevnen. I dag er en produktionsline ordredrevet og med mange produktvarianter og har kort leveringstid fra kundens bestilling til levering, små lagre og et godt arbejdsmiljø.


Virtual Manufacturing tilbyder konsulenter, der har omfattende erfaring med at udvikle metoder, maskiner, mennesker, arbejdsmetoder og processer med henblik på at forbedre konkurrenceevnen for vores kunder.

I "The Virtual Way" arbejder vi med faktabaserede beslutninger og effektiv visualisering af det, vi ønsker at udrette.

Typiske opgaver, vi kan hjælpe med, er:

 • Produktionsudvikling, metodologiske studier, metodeudvikling, tidsstudier, frekvensstudier 
 • Videoanalyse, tidsbestemmelse beregnede, estimerede og standardtider (MTM, SAM og AviX), Running Curves/Beats,
 • Værdiflow VSM Value Stream Mapping Process Mapping,
 • P-FMEA-opdateringer
 • Arbejdsinstruktioner standardiserede og verificerede arbejdsinstruktioner standardiserede arbejdsprocesser,
 • Detaljeret linjebalancering/stationsbalancering, SMITH, Set Instructions, balancering,
 • Pakningsinstruktioner,
 • Ergonomi, miljø og sikkerhed, layout/arbejdspladsdesign/linje
 • Konstruktion af materialefacade, kitvogne
 • Løbende forbedringer, Kaizen, 5S, Andon, niveaudelt audit, klimakontrol
 • Industrialisering, investeringsberegninger, specifikationer, teknisk indkøbssupport

Logistics

 Production Logistics forbedrer flowet i en produktion for at opnå en god og effektiv arbejdsgang. God produktionslogistik omfatter en helhedsbaseret tilgang til styring af udgifterne til produktproduktionen fra start til slut. I dag handler det også om demonteringsflow og genbrugsstyring og tilhørende omkostninger. Den ændring, vi ser med en Lean-produktionstilgang, er, at produktion og logistik flyder sammen.

Virtual Manufacturing tilbyder konsulenter med omfattende erfaring inden for diverse logistiske arbejdsmåder; både traditionel lagerstyring og afmålte logistiske processer.

I "The Virtual Way" er det vores mål at visualisere vores logistikflow ved hjælp af Production Flow Simulation. Vi arbejder med traditionelle produktionsteknikker for at afbalancere de forskellige opgaver og logistiksystemer i en produktion.

Typiske opgaver, vi kan hjælpe med, er:

 • Flow flowsimulering produktionssimulering,
 • DES Discrete Event Simulation,
 • Kapacitetsberegning, tog, trailere
 • 3D-layout / IND-/UD-zoner, lager/højlager
 • Konstruktion af materialefacader, kitvogne
 • Genopfyldningsmodeller, Kanban-princippet, Blanked Parts, standsning
 • Emballagekasser, skillevægge
 • Analysemetode, tidsbestemmelse
 • Pap-/emballagevalg i forhold til hastighed
 • Konstruktionsbalancering og pakningsinstruktioner

System Support

Behovet for flere produktvarianter på samme fremstillingsanlæg stiller høje krav til udviklingen og de løbende produktionsprocesser. Fra produktdefinering med udvikling og design til arbejdsinstruktioner og reparationsmanualer kan alt integreres med systemsupport. Igangværende produktionsprocesser kan være mere effektive med den rigtige fremgangsmåde og systemsupport. Forståelse af kommunikationen mellem menneske og maskine er afgørende for en vellykket udvikling af it-support.

Virtual Manufacturing kan tilbyde konsulenter med omfattende erfaring i at udfordre og udvikle, hvordan mennesker, processer og systemer arbejder sammen. Vi tilbyder en bred vifte af integrations- og applikationsudviklingstjenester til at strømline en virksomheds it-infrastruktur. Vi udvikler supportsystemer til vores kunders produktudviklingsprojekter og deres produktions- og logistikprocesser. Vores mål er at sikre, at alle arbejder konsekvent, struktureret og effektivt. Der bør altid være en gennemprøvet tilgang, der er intuitiv og nem at lære.

I "The Virtual Way" betyder det, at vi arbejder med det, vi har. Vi arbejder med vores kunders systemer og historik, og vi forstår at udnytte den investering, der allerede er foretaget, på den bedst mulige måde.

Typiske opgaver, vi kan hjælpe med, er:

 • Metodeudvikling, applikationsudvikling
 • Uddannelse af medarbejdere, Integrering, Metodologisk support
 • Test af nye udgivelser, Benchmarking
 • Process Mapping, Udvælgelse af arbejdsprocesser og systemer
 • Forretningsudvikling, Implementering af en PLM-løsning
 • Systemarkitektur, Udvikling af system og værktøjer
 • Systemintegrering PLM/ERP/MES osv., Systemtest
 • PLM Strukturering af produktdata til produktion
 • PLM Strukturering af Process Library
 • PLM Strukturering af anlæg/layout

 

3D Scanning

Industriel 3D scanning og opmåling
Vi udfører professionel 3D laser scanning til teknisk opmåling, virtuel kortlægning og digitalisering af jeres bygninger og produktion.  3D scanning er en hurtig og effektiv metode til tredimensionel kortlægning af eksempeltvis fabrikshaller, produktionslinjer, arbejdsstationer installationer og produkter. Kortlægningen tilpasses til jeres CAD-software.

Fordele ved anvendelse af 3D scan:

 • Visualiser jeres fabrikshal, produktionslinje, arbejdsstation eller lignende.
 • Reverse Engineering & CAD Comparison
 • Foretag opmålinger direkte i det tredimensionelle layout fra kontoret.
 • Tilføj nye layoutforslag til scannet og tjek at der ikke opstår konflikter.
 • Det tredimensionelle layout kan deles op i enkeltkomponenter, såsom maskiner, rørføringer, lagersystemer, operatører osv.
 • Dette giver mulighed for at simulere og visualisere omstrukturering af den eksisterende produktion.
 • Operatøruddannelse i virtual reality   
 • Webshare – mulighed for at tilgå kortlægningen fra hvilken som helst computer.

Opstillingen er ikke pladskrævende og produktionen kan fortsætte uforstyrret mens 3D scannet foretages. Vi scanner objekter af alle størrelser, såvel inde som ude. 

 

Kontakter

 • Anders Lynggaard Adm. Direktør - Sales

  • Telefon +45 3125 2614
  • Email al@virtual.dk

  Anders Lynggaard Adm. Direktør - Sales

 • Anders Danielsson Senior Konsulent

  • Telefon +46 766-279981
  • Email anders.danielsson@virtual.se

  Anders Danielsson Senior Konsulent

  • Telefon +46 766-279981
  • Email anders.danielsson@virtual.se
  • LinkedIn Profil
 • Bo Berg Senior Konulent

  • Telefon +46 (0)766 279996
  • Email bo.berg@virtual.se

  Bo Berg Senior Konulent

 • Arvid Nilsson Seniorkonsulent

  • Telefon +46 766-279992
  • Email arvid.nilsson@virtual.se

  Arvid Nilsson Seniorkonsulent

 • Eric Gustafsson Senior Konsulent

  • Telefon +46 766-279998
  • Email eric.gustafsson@virtual.se

  Eric Gustafsson Senior Konsulent

 • Mathias Jönsson Seniorkonsulent

  • Telefon +46 (0)721-899754
  • Email mathias.jonsson@virtual.se

  Mathias Jönsson Seniorkonsulent

  • Telefon +46 (0)721-899754
  • Email mathias.jonsson@virtual.se
  • LinkedIn Profil
 • Torbjörn Danielsson Manager A&PF & I&M - Sales

  • Telefon +46 734-166000 Malaysia Telefon +60 12 712 0174
  • Email torbjorn.danielsson@virtual.se

  Torbjörn Danielsson Manager A&PF & I&M - Sales

  • Telefon +46 734-166000 Malaysia Telefon +60 12 712 0174
  • Email torbjorn.danielsson@virtual.se
  • LinkedIn Profil
 • Jerker Jansson Senior konsulent

  • Telefon +46 721-89 97 56
  • Email Jerker.jansson@virtual.se

  Jerker Jansson Senior konsulent

 • Mårten Tyllström Senior Konsulent

  • Telefon +46 721-89 97 58
  • Email marten.tyllstrom@virtual.se

  Mårten Tyllström Senior Konsulent

  • Telefon +46 721-89 97 58
  • Email marten.tyllstrom@virtual.se
  • LinkedIn Profil
 • Lars Drugge Senior Konulent

  • Telefon +46 721-899759
  • Email lars.drugge@virtual.se

  Lars Drugge Senior Konulent

 • Bengt Hasselkvist Senior Konsulent

  • Telefon +46 766-279690
  • Email bengt.hasselkvist@virtual.se

  Bengt Hasselkvist Senior Konsulent

  • Telefon +46 766-279690
  • Email bengt.hasselkvist@virtual.se
  • LinkedIn Profil
 • Emanuel Franzén Senior konsulent

  • Telefon +46 766-279993
  • Email emanuel.franzen@virtual.se

  Emanuel Franzén Senior konsulent

 • Robin Nilsson Konsulent

  • Telefon +46 (0)721-899768
  • Email robin.nilsson@virtual.se

  Robin Nilsson Konsulent

 • Gustav Svensson Konsulent

  • Telefon +46 (0)721-899769
  • Email gustav.svensson@virtual.se

  Gustav Svensson Konsulent

  • Telefon +46 (0)721-899769
  • Email gustav.svensson@virtual.se
  • LinkedIn Profil
 • Per Stray Senior Konsulent

  • Telefon +46 (0)705-20 93 43
  • Email per.stray@virtual.se

  Per Stray Senior Konsulent

 • Oskar Hård Konsulent

  • Telefon +46 766-27 99 90
  • Email oskar.hard@virtual.se

  Oskar Hård Konsulent

 • Arnor Jonsson Konsulent

  • Telefon +46 766-27 99 88
  • Email arnor.jonsson@virtual.se

  Arnor Jonsson Konsulent

 • Mikael Miettinen Konsulent

  • Telefon +46 (0)721-899755
  • Email mikael.miettinen@virtual.se

  Mikael Miettinen Konsulent

  • Telefon +46 (0)721-899755
  • Email mikael.miettinen@virtual.se
  • LinkedIn Profil
 • William Falkenström Konsulent

  • Telefon +46 (0)721-89 97 50
  • Email william.falkenstrom@virtual.se

  William Falkenström Konsulent

  • Telefon +46 (0)721-89 97 50
  • Email william.falkenstrom@virtual.se
  • LinkedIn Profil
 • Lars Strøm Konsulent

  • Telefon +45 40 86 65 86
  • Email ls@virtual.dk

  Lars Strøm Konsulent

 • Adam Nilsson Senior consultant

  • Telefon +46 766-27 99 83
  • Email adam.nilsson@virtual.se

  Adam Nilsson Senior consultant

 • Erik Malmström Konsulent

  • Telefon +46721 89 97 52
  • Email erik.malmstrom@virtual.se

  Erik Malmström Konsulent

 • Daniel Johansson Konsulent

  • Telefon +46766-27 99 85
  • Email daniel.johansson@virtual.se

  Daniel Johansson Konsulent

  • Telefon +46766-27 99 85
  • Email daniel.johansson@virtual.se
  • LinkedIn Profil
 • Mikael Whern Konsulent

  • Telefon +46 721-89 97 60
  • Email mikael.whern@virtual.se

  Mikael Whern Konsulent

 • Stefan Frölind Konsulent

  • Telefon
  • Email stefan.frolind@virtual.se

  Stefan Frölind Konsulent

 • Jirat "Mick" Kongratana Juniorkonsulent - Thailand

  • Telefon +66 63 464 0724
  • Email jirat.kongratana@virtual.se

  Jirat "Mick" Kongratana Juniorkonsulent - Thailand

  • Telefon +66 63 464 0724
  • Email jirat.kongratana@virtual.se
  • LinkedIn Profil
 • Nuttapat "Bie" Tinnachote Juniorkonsulent - Thailand

  • Telefon
  • Email nuttapat.tinnachote@virtual.se

  Nuttapat "Bie" Tinnachote Juniorkonsulent - Thailand

 • Premchai "M" Choljararux Juniorkonsulent - Thailand

  • Telefon
  • Email premchai.choljararux@virtual.se

  Premchai "M" Choljararux Juniorkonsulent - Thailand

 • Sacharat "Mook" Pramot Juniorkonsulent - Thailand

  • Telefon
  • Email sacharat.pramot@virtual.se

  Sacharat "Mook" Pramot Juniorkonsulent - Thailand

 • Kanokkorn "Beer" Tantikulpong Finance

  • Telefon +660969399921
  • Email kanokkorn.tantikulpong@virtual.se

  Kanokkorn "Beer" Tantikulpong Finance

  • Telefon +660969399921
  • Email kanokkorn.tantikulpong@virtual.se
  • LinkedIn Profil
 • Petri Mäensivu Konsulent

  • Telefon +46766-27 99 86
  • Email petri.maensivu@virtual.se

  Petri Mäensivu Konsulent

 • Morten Munk Konsulent

  • Telefon +45 3154 6544
  • Email mm@virtual.dk

  Morten Munk Konsulent