Assembly & Production Flow

Inden for forretningsområdet Assembly & Production Flow har vi monteringsprojekter, hvor vi arbejder med linjedesign, konstruktion af samlebånd med tilhørende standardiserede arbejdsmetoder, arbejdsinstruktioner, afbalancering, tid, materialer, facadebalancering, layout mv. Virtual Manufacturing tilbyder også tjenester inden for Value Stream Mapping (VSM), herunder tids- og metodestudier.

Process Planning ME

Procesplanlægning er forbindelsesleddet mellem design og produktion. Designere udvikler som regel produkter med fokus på deres funktion. Procesplanlæggere foretager en kritisk undersøgelse og giver feedback med henblik på at tilpasse produktet til omkostningseffektiv produktion. Procesplanlægningen følger projektet fra nyt produkt til masseproduktion.

Virtual Manufacturing tilbyder konsulenter med omfattende erfaring inden for procesplanlægning, både den klassiske udformning i ERP samt ex 3D-baseret procesplanlægning i PLM-systemer.
Vi har erfaring med at arbejde i forskellige typer ERP-/PLM-systemer (som ERP/Delmia, PTC, Siemens/AviX).

Arbejdsinstruktioner

Operatører har brug for instruktioner og vejledning i, hvordan de samler, installerer og vedligeholder produkter. Instruktionernes layout afhænger af et produkts kompleksitet, hvor lang tid operatøren har til at gennemgå instruktionerne, og hvor ofte instruktionerne opdateres osv. Instruktionerne bør derfor være tydelige, og der er ofte behov for, at de er uafhængige af sprog.

Med The Virtual Way vil vi allerede i de tidlige faser begynde at arbejde på instruktionerne, så vi kan modtage feedback fra både designere og operatører så hurtigt som muligt. Vi vil gerne kunne levere et første udkast allerede ved prototypeproduktion. I vores Virtual Training har vi forskellige værktøjer, som giver operatørerne mulighed for at teste deres viden på områder som varenumre, komponentkendskab, valg af værktøjer og procedureregler. Vi forbereder vores operatører, så vi opnår engagement og får feedback inden produktionsstart. Vores mål er at løfte fokus og kaste et blik på hele arbejdspladsen. Vi har god erfaring med at forbedre arbejdsinstruktioner og nå første position i det standardiserede arbejde.

 

 

 

2D/3D Layout

I industrialiseringsprojekter i nye eller eksisterende anlæg er layoutet et vigtigt værktøj til planlægning, simulering og kommunikation. Et layout i 3D er nemmere at forstå og tager hensyn til alle detaljer - højden af rum og døre, ventilationskanaler mv. Ydermere illustrerer de tidligt i designprocessen de udfordringer og krav, der er i produktionskæden. Et veludført layout indeholder dermed detaljeret materiale om arbejdspladsen.

Virtual Manufacturing tilbyder konsulenter med stor erfaring inden for layoutarbejde i både 2D og 3D samt projektledelse.

The Virtual Way udvikler og baserer vi alt vores arbejde i 3D-layouts, når vi gennemfører flowanalyser og designer arbejdspladser med korrekte materialefacader. Vi udarbejder også flere alternative layouts for at lette beslutningsprocessen. Vi har udviklet en struktureret metode til udarbejdelse af 3D-layouts. Metoden er baseret på scanning, modellering, teksturering og kommunikation.

Med vores layoutarbejde bliver du godt klædt på til starten af produktionen - vi bruger udtrykket Ready To Start ™, som betyder, at alt er klar, så I undgår overraskelser under audits.

Typiske opgaver, vi kan hjælpe med, er:

 • 2D/3D-layout/arbejdspladsdesign af celler/linjer, ASIS Concept TOBE
 • 3D-modellering af anlægsudstyr med forskellige krav til nøjagtighed baseret på, hvor modellerne vil blive anvendt, 3D-layout og simulering/programmering
 • 3D-scanning til kalibrering af 2D/3D-layout og til at finde udstyr, der ikke er på layoutet
 • Ergonomi, miljø og sikkerhed
 • Konstruktion af materialefacade og kitvogne
 • Konceptuelt værktøjs- og inventardesign
 • VSM Value Stream Mapping
 • Projektledelse
 • Layoutprojekter

Flowsimulering

Simuleringsmodeller af produktion og logistik kan anvendes til at teste idéer på et tidligt stadie uden at forstyrre det rigtige system, hvilket er fordelagtigt for at undgå dyre fejl og spare tid mv. De giver et visuelt og pædagogisk billede af systemet, hvilket kan forsimple beslutningsprocessen i forhold til investeringer i nye produkter, produktionsudstyr og omstillinger i produktionen. Dertil kan også værdiflow samt informationsflow analyseres.

Virtual Manufacturing udarbejder visuelle 3D-modeller med henblik på at analysere kapacitet - herunder flaskehalse, bufferniveauer, produktsammensætning, højlager og afbalancering. Foruden produktionsflow kører vi også simuleringer på intern og ekstern logistik, AGV-systembaseret logistik, lager, transportbånd, kitvogne og endda pneumatiske rørsystemer. Som den største simuleringsgruppe med erfaring fra mange forskellige brancher har vores konsulenter omfattende erfaring inden for simulering af produktionsflow.

The Virtual Way bestræber vi os på at bekræfte vores kunders tanker og forventninger, før de køber udstyr, så de er godt forberedt til at påbegynde produktionen - alt er klar, så I undgår overraskelser. Vi udarbejder vores egne visuelle modeller for bedre at forstå alle involverede parter og for at forstå, hvad fremtiden vil bringe.

 

Typiske opgaver, vi kan hjælpe med, er:

 • En modellering af den aktuelle produktion med henblik på bedre forståelse af, hvordan systemet fungerer og hvilke parametre, der påvirkes
 • Kapacitetsberegninger
 • Konceptmodeller
 • Sikring af investering i en ny linje eller linjedel
 • Kontrollere f.eks. ny/ændret PLC-logik på forhånd - Virtual Commissioning

Production Technology

Produktionsteknologien blev udviklet af Henry Ford for over hundrede år siden med det formål at masseproducere biler. Ved at bruge Lean Manufacturing og Six Sigma er produktionsteknologien blevet videreudviklet for at forbedre konkurrenceevnen. I dag er en produktionsline ordredrevet og med mange produktvarianter og har kort leveringstid fra kundens bestilling til levering, små lagre og et godt arbejdsmiljø.


Virtual Manufacturing tilbyder konsulenter, der har omfattende erfaring med at udvikle metoder, maskiner, mennesker, arbejdsmetoder og processer med henblik på at forbedre konkurrenceevnen for vores kunder.

I "The Virtual Way" arbejder vi med faktabaserede beslutninger og effektiv visualisering af det, vi ønsker at udrette.

Typiske opgaver, vi kan hjælpe med, er:

 • Produktionsudvikling, metodologiske studier, metodeudvikling, tidsstudier, frekvensstudier 
 • Videoanalyse, tidsbestemmelse beregnede, estimerede og standardtider (MTM, SAM og AviX), Running Curves/Beats,
 • Værdiflow VSM Value Stream Mapping Process Mapping,
 • P-FMEA-opdateringer
 • Arbejdsinstruktioner standardiserede og verificerede arbejdsinstruktioner standardiserede arbejdsprocesser,
 • Detaljeret linjebalancering/stationsbalancering, SMITH, Set Instructions, balancering,
 • Pakningsinstruktioner,
 • Ergonomi, miljø og sikkerhed, layout/arbejdspladsdesign/linje
 • Konstruktion af materialefacade, kitvogne
 • Løbende forbedringer, Kaizen, 5S, Andon, niveaudelt audit, klimakontrol
 • Industrialisering, investeringsberegninger, specifikationer, teknisk indkøbssupport

Logistik

Produktionslogistik forbedrer flowet i en produktion for at opnå en god og effektiv arbejdsgang. God produktionslogistik omfatter en helhedsbaseret tilgang til styring af udgifterne til produktionen fra start til slut. I dag handler det også om demonteringsflow, genbrugsstyring og dertilhørende omkostninger. Med en Lean-produktionstilgang ser vi dog den ændring, at produktion og logistik i stigende grad flyder sammen.

Virtual Manufacturing tilbyder konsulenter med omfattende erfaring inden for diverse logistiske arbejdsområder; både traditionel lagerstyring og afmålte, logistiske processer.

The Virtual Way er det vores mål at visualisere logistikflowet ved hjælp af en simulering af produktionsflowet. Ydermere arbejder vi med traditionelle produktionsteknikker for at afbalancere de forskellige opgaver og logistiksystemer i en produktion.

Typiske opgaver, vi kan hjælpe med, er:

 • Flow flowsimulering produktionssimulering
 • DES Discrete Event Simulation
 • Kapacitetsberegning, tog, trailere
 • 3D-layout / IND-/UD-zoner, lager/højlager
 • Konstruktion af materialefacader, kitvogne
 • Genopfyldningsmodeller, Kanban-princippet, Blanked Parts, standsning
 • Emballagekasser, skillevægge
 • Analysemetode, tidsbestemmelse
 • Pap-/emballagevalg i forhold til hastighed
 • Konstruktionsbalancering og pakningsinstruktioner

Systemsupport

Behovet for flere produktvarianter på samme fremstillingsanlæg stiller høje krav til udviklingen og de løbende produktionsprocesser. Men det er muligt at leve op til disse krav, da alt i produktionsprocessen kan integreres med systemsupport; alt fra produktdefinering med udvikling og design til arbejdsinstruktioner og reparationsmanualer. De igangværende produktionsprocesser kan dermed gøres mere effektive med den rigtige fremgangsmåde og systemsupport. Dog er det afgørende for en vellykket udvikling af it-support at have forståelse for kommunikationen mellem menneske og maskine.

Virtual Manufacturing tilbyder konsulenter med omfattende erfaring i at udfordre og udvikle, hvordan mennesker, processer og systemer arbejder sammen. Vi tilbyder en bred vifte af integrations- og applikationsudviklingstjenester til at strømline en virksomheds it-infrastruktur. Vi udvikler supportsystemer til vores kunders produktudviklingsprojekter og deres produktions- og logistikprocesser. Vores mål er at sikre, at alle arbejder konsekvent, struktureret og effektivt - der bør altid være en gennemprøvet tilgang, der er både intuitiv og nem at lære.

I "The Virtual Way" betyder det, at vi arbejder med det, vi har. Vi arbejder med vores kunders systemer og historik, og vi forstår at udnytte den investering, der allerede er foretaget, på den bedst mulige måde.

Typiske opgaver, vi kan hjælpe med, er:

 • Metodeudvikling, applikationsudvikling
 • Uddannelse af medarbejdere, Integrering, Metodologisk support
 • Test af nye udgivelser, Benchmarking
 • Process Mapping, Udvælgelse af arbejdsprocesser og systemer
 • Forretningsudvikling, Implementering af en PLM-løsning
 • Systemarkitektur, Udvikling af system og værktøjer
 • Systemintegrering PLM/ERP/MES osv., Systemtest
 • PLM Strukturering af produktdata til produktion
 • PLM Strukturering af Process Library
 • PLM Strukturering af anlæg/layout

 

3D-scanning

Industriel 3D scanning og opmåling
Vi udfører professionel 3D-laserscanning til teknisk opmåling, virtuel kortlægning og digitalisering af jeres bygninger og produktion.  3D-scanning er en hurtig og effektiv metode til tredimensionel kortlægning af eksempeltvis fabrikshaller, produktionslinjer, arbejdsstationer installationer og produkter. Vi tilpasser kortlægningen til jeres CAD-software. Opstillingen er ikke pladskrævende, og produktionen kan fortsætte uforstyrret, mens 3D-scanningen foretages. Vi scanner objekter af alle størrelser, både inde og ude.

Fordele ved anvendelse af 3D-scanning:

 • Visualiser jeres fabrikshal, produktionslinje, arbejdsstation eller lignende
 • Reverse Engineering & CAD Comparison
 • Foretag opmålinger direkte i det tredimensionelle layout fra kontoret
 • Tilføj nye layoutforslag til scannet og tjek at der ikke opstår konflikter
 • Det tredimensionelle layout kan deles op i enkeltkomponenter, såsom maskiner, rørføringer, lagersystemer, operatører osv.
 • Dette giver mulighed for at simulere og visualisere omstrukturering af den eksisterende produktion
 • Operatøruddannelse i virtual reality   
 • Webshare – mulighed for at tilgå kortlægningen fra hvilken som helst computer

  

 

Kontakter

 • Anders Danielsson Senior Konsulent

  • Telefon +46 766-279981
  • Email anders.danielsson@virtual.se

  Anders Danielsson Senior Konsulent

  • Telefon +46 766-279981
  • Email anders.danielsson@virtual.se
  • LinkedIn Profil
 • Bo Berg Senior Konulent

  • Telefon +46 (0)766 279996
  • Email bo.berg@virtual.se

  Bo Berg Senior Konulent

 • Arvid Nilsson Seniorkonsulent

  • Telefon +46 766-279992
  • Email arvid.nilsson@virtual.se

  Arvid Nilsson Seniorkonsulent

 • Eric Gustafsson Senior Konsulent

  • Telefon +46 766-279998
  • Email eric.gustafsson@virtual.se

  Eric Gustafsson Senior Konsulent

 • Mathias Jönsson Seniorkonsulent

  • Telefon +46 (0)721-899754
  • Email mathias.jonsson@virtual.se

  Mathias Jönsson Seniorkonsulent

  • Telefon +46 (0)721-899754
  • Email mathias.jonsson@virtual.se
  • LinkedIn Profil
 • Torbjörn Danielsson Manager A&PF & I&M - Sales

  • Telefon +46 734-166000
  • Email torbjorn.danielsson@virtual.se

  Torbjörn Danielsson Manager A&PF & I&M - Sales

  • Telefon +46 734-166000
  • Email torbjorn.danielsson@virtual.se
  • LinkedIn Profil
 • Mårten Tyllström Senior Konsulent

  • Telefon +46 721-89 97 58
  • Email marten.tyllstrom@virtual.se

  Mårten Tyllström Senior Konsulent

  • Telefon +46 721-89 97 58
  • Email marten.tyllstrom@virtual.se
  • LinkedIn Profil
 • Lars Drugge Senior Konulent

  • Telefon +46 721-899759
  • Email lars.drugge@virtual.se

  Lars Drugge Senior Konulent

 • Gustav Svensson Konsulent

  • Telefon +46 (0)721-899769
  • Email gustav.svensson@virtual.se

  Gustav Svensson Konsulent

  • Telefon +46 (0)721-899769
  • Email gustav.svensson@virtual.se
  • LinkedIn Profil
 • Per Stray Senior Konsulent

  • Telefon +46 (0)705-20 93 43
  • Email per.stray@virtual.se

  Per Stray Senior Konsulent

 • Oskar Hård Senior Konsulent

  • Telefon +46 766-27 99 90
  • Email oskar.hard@virtual.se

  Oskar Hård Senior Konsulent

 • Arnor Jonsson Konsulent

  • Telefon +46 766-27 99 88
  • Email arnor.jonsson@virtual.se

  Arnor Jonsson Konsulent

 • Mikael Miettinen Konsulent

  • Telefon +46 (0)721-899755
  • Email mikael.miettinen@virtual.se

  Mikael Miettinen Konsulent

  • Telefon +46 (0)721-899755
  • Email mikael.miettinen@virtual.se
  • LinkedIn Profil
 • William Falkenström Konsulent

  • Telefon +46 (0)721-89 97 50
  • Email william.falkenstrom@virtual.se

  William Falkenström Konsulent

  • Telefon +46 (0)721-89 97 50
  • Email william.falkenstrom@virtual.se
  • LinkedIn Profil
 • Erik Malmström Konsulent

  • Telefon +46721 89 97 52
  • Email erik.malmstrom@virtual.se

  Erik Malmström Konsulent

 • Daniel Johansson Konsulent

  • Telefon +46766-27 99 85
  • Email daniel.johansson@virtual.se

  Daniel Johansson Konsulent

  • Telefon +46766-27 99 85
  • Email daniel.johansson@virtual.se
  • LinkedIn Profil
 • Premchai "M" Choljararux Konsulent - Thailand

  • Telefon +66 90 402 2334
  • Email premchai.choljararux@virtual.se

  Premchai "M" Choljararux Konsulent - Thailand

  • Telefon +66 90 402 2334
  • Email premchai.choljararux@virtual.se
  • LinkedIn Profil
 • Petri Mäensivu Konsulent

  • Telefon +46766-27 99 86
  • Email petri.maensivu@virtual.se

  Petri Mäensivu Konsulent

 • Tomasz Wiatr Manufacturing IT

  • Telefon +46721 87 56 40
  • Email tomasz.wiatr@virtual.se

  Tomasz Wiatr Manufacturing IT

 • Johanna Dahlvik fd Hesslund Konsulent

  • Telefon +46722 - 54 35 62
  • Email johanna.dahlvik@virtual.se

  Johanna Dahlvik fd Hesslund Konsulent

  • Telefon +46722 - 54 35 62
  • Email johanna.dahlvik@virtual.se
  • LinkedIn Profil
 • Anton Johannesson Konsulent

  • Telefon +46722 - 54 35 63
  • Email anton.johannesson@virtual.se

  Anton Johannesson Konsulent

  • Telefon +46722 - 54 35 63
  • Email anton.johannesson@virtual.se
  • LinkedIn Profil
 • Thamarin "Boss" Boonyaprawit Juniorkonsulent - Thailand

  • Telefon
  • Email thamarin.boonyaprawit@virtual.se

  Thamarin "Boss" Boonyaprawit Juniorkonsulent - Thailand

 • Juthamas "JJ" Apornwichanop Junior consultant - Thailand

  • Telefon
  • Email juthamas.ap@virtual.se

  Juthamas "JJ" Apornwichanop Junior consultant - Thailand

 • Johanna Sigvardsson Consultant

  • Telefon +46722 - 54 35 71
  • Email johanna.sigvardsson@virtual.se

  Johanna Sigvardsson Consultant

  • Telefon +46722 - 54 35 71
  • Email johanna.sigvardsson@virtual.se
  • LinkedIn Profil
 • Niklas Palm Consultant

  • Telefon +46722 - 54 35 66
  • Email niklas.palm@virtual.se

  Niklas Palm Consultant

 • Pontus Savolainen Consultant

  • Telefon +46766 - 27 97 09
  • Email pontus.savolainen@virtual.se

  Pontus Savolainen Consultant

  • Telefon +46766 - 27 97 09
  • Email pontus.savolainen@virtual.se
  • LinkedIn Profil